blog

16.09.2022

FINANSOWANIE 2021 - 2027
foto blog

Programy składają się z działań, głównie dofinansowań, wspierających przedsiębiorstwa z różnych branż i regionów. Jedynie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej obejmują wsparcie dla konkretnych województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Nowością jest włączenie do programu FEPW na lata 2021-2027 części Mazowsza - bez Warszawy i przyległych powiatów.

Celem programów nowej perspektywy jest wsparcie przedsiębiorstw, które realizują innowacyjne projekty. Twoje przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na różnym etapie rozwoju.

 

NA CO PRZEZNACZONE SĄ DOFINANSOWANIA W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ?

 • działalność B+R+I (badania, rozwój, innowacje)
 • wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach
 • projektowanie produktów i usług
 • uruchomienie biznesu (start-upów)
 • automatyzację i robotyzację
 • transformację w kierunku GOZ
 • ochronę wzorów i patentów
 • wejście na rynki zagraniczne

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 jest kontynuacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem FERS jest: edukacja, wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

Planowane działania:

 • Wsparcie w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy (Akademia Menadżera HR)
 • Wsparcie w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym (zielone kompetencje)
 • Działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA)
 • Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach
 • Wsparcie dla firm rodzinnych
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) i jakość świadczonych usług rozwojowych
 • Pilotaż systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR)
 • Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy
  • Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL),
  • System Sektorowych Rad ds. Kompetencji
 • Wdrażanie rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji

 

Zapraszam do kontaktu:

Anastasiya Dydyshka

Ekspert ds. Rozwoju

tel. + 48 530 599 819

e-mail: [email protected]