blog

22.05.2019

Nowe konkursy organizowane przez Program Operacyjny Polska Wschodnia

Informujemy o ogłoszeniu nowych konkursów na dofinansowanie projektów:
Organizowane przez Program Operacyjny Polska Wschodnia:
1. Konkurs „Wzór na konkurencję etap I” –
konkurs organizowany dla regionów Polski Wschodniej. Celem konkursu jest opracowanie strategii wzorniczej dla nowego produktu, aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw. W ramach konkursu można sfinansować usługi specjalistyczne usługi doradcze, mające na celu opracowanie ww. strategii.
2. Konkurs „Wzór na konkurencję etap II” –
konkurs organizowany dla regionów Polski Wschodniej. Celem konkursu jest wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach etapu I. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie dofinansowania na usługi doradcze związane z wdrożeniem, zakup środków trwałych (za wyjątkiem nieruchomości), wartości niematerialnych i prawnych (licencji, praw autorskich)