blog

31.05.2022

Pracownik 4.0 w Grecji

Projekt Przemysł 4.0

W dniach 25-29.04.2022 r., zespół ekspertów Inspire Consulting spotkał się w Larissie w Grecji, ze specjalistami od projektowania rozwiązań dla Przemysłu 4.0. Partnerzy projektowi z Institute of Entrepreneurship Development i Inspire Consulting przez 4 dni omawiali metody, działania i rozwiązania, które mogą być zaadaptowane na potrzeby wypracowywanych rezultatów projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem testów przeprowadzonych na dwudziestu firmach i czterdziestu pracownikach z polskich firm.

Zespół ekspertów Inspire Consulting przed budynkiem Institute of Entrepreneurship Development w Larissie w Grecji


W ramach spotkań omówiono materiały stworzone na potrzeby szkoleń z Przemysłu 4.0, zawierające m.in.:

- narzędzia diagnostyczne dla firm badające gotowość do zmian na poziomie zatrudnianej kadry i samego przedsiębiorstwa,

- rekomendacje w zakresie szkoleń (m.in.: formy, metody, skuteczna organizacja, techniki, czynniki wpływające na trwałość),

- zalecenia w zakresie monitoringu efektów (w trakcie i po szkoleniu, utrwalanie rezultatów),

- moduł obejmujący autorską koncepcję Mental Sparing Partnerstwa – metodę utrwalania rezultatów szkoleń poprzez łączenie uczestników w zespoły wspierające się na poziomie merytorycznym, organizacyjnym i w zakresie kompetencji miękkich.

Spotkanie pozwoliło wypracować ostateczne rozwiązania i przeanalizować czynniki, które będą sprzyjały stosowaniu narzędzi trwale w przyszłości.

Zespół ekspertów Inspire Consulting ze specjalistami od projektowania rozwiązań dla Przemysłu 4.0


Magdalena Łukaszewicz

Koordynator projektów

[email protected]

tel. +48  89 535 30 90