blog

25.01.2017

Rozeznanie rynku - czym jest i do czego służy?

Każdy Beneficjent realizujący projekt współfinansowany ze środków UE  w swoim wniosku o dofinansowanie posiada listę pozycji, które składają się na budżet projektu. W momencie, gdy dana pozycja budżetowa (w ramach całego projektu) opiewa na wartość od 20-50 tys. netto ma obowiązek dokonania rozeznania rynku.


Rozeznanie rynku służy potwierdzeniu, czy dana usługa, dostawa itp. została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
W celu udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie rynkowej niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku rozeznania zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta oraz przedstawienie otrzymanych ofert, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców. Jeżeli jednak pomimo upublicznienia rozeznania rynku i wysłania do wykonawców nie otrzymaliśmy żadnej oferty należy przedstawić wydruki ze stron internetowych z opisem usługi/dostawy i ceną lub wydruki wiadomości e-mail z informacją na temat ceny. Przy czym należy zaznaczyć, iż notatka z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z potencjalnym Wykonawcą nie może być uznana za dokument potwierdzający cenę.
Z Wykonawcami zamówień od 20 do 50 tys. zł netto zawarcie pisemnej umowy nie jest wymagane. Wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek, lub inny dokument księgowy.


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu!