blog

30.03.2020

Szkolenie i doradztwo w województwie śląskim

Szkolenie i doradztwo w województwie śląskim

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł;

Sposób dystrybucji dofinansowania: system kont przedpłaconych; przedsiębiorca wpłaca tylko tzw. wkład własny.

 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 1. Mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 2. Małe przedsiębiorstwa – 70%
 3. Średnie przedsiębiorstwa – 50%

 

 Preferencyjny poziom dofinansowania: + 20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80%

 1. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się inteligentne specjalizacje;
 2. Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 3. Pracownicy o niskich kwalifikacjach;
 4. Usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

 

      Preferencje w dostępie do środków:

 1. Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 2. Pracownicy o niskich kwalifikacjach;
 3. Pracownicy z niepełnosprawnościami;
 4. Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

 

Zapraszamy do kontaktu: Dominika Ostrowska, tel.: 883 590 530, e-mail: [email protected]