blog

26.02.2021

To już ostatnia edycja konkursu „Szybka ścieżka”!

To już ostatnia edycja konkursu „Szybka ścieżka”!

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) została ogłoszona już ostatnia edycja konkursu „Szybka ścieżka”. Konkurs cieszący się dużą popularnością jest organizowany od 2015 roku. Do tej pory dofinansowanie w nim otrzymało aż 1 800 projektów, a łączna kwota dofinansowania przekroczyła 11 miliardów złotych! Adresatem konkursu są podmioty planujące realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem tych projektów będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Zastanawiasz się czy spełniasz warunki uczestnictwa w konkursie? Poniżej w kilku pytaniach przybliżymy Ci jego istotę i kryteria, jakie należy spełnić aby wziąć udział w naborze. Spójrz jakie
to proste!

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw, składające się z maksymalnie 3 podmiotów,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym
  co najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.


Jakiej wartości dofinansowanie możesz uzyskać?

Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

I runda skierowana jest do dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (także z udziałem MŚP lub jednostek naukowych), budżet tej rundy to 100 000 000 PLN

II runda skierowana jest wyłącznie do MŚP i konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych),
w tej rundzie budżet wynosi 200 000 000 PLN

Łączny budżet konkursu to aż 300 000 000 PLN!

 

W przypadku badań przemysłowych poziom dofinansowania przedstawia się następująco:

 • jeżeli jesteś mikro i małym przedsiębiorstwem poziom dofinansowania wnosi max. 80%
 • jeżeli należysz do średnich przedsiębiorców, poziom dofinansowania wyniesie max. 75%
 • jeżeli nie należysz do żadnej z powyższych grup, poziom dofinansowania to 65%

Natomiast inaczej kształtuje się poziom dofinansowania w przypadku prac rozwojowych:

 • mikro i małe – 60%
 • średnie – 50%
 • pozostałe – 40%


Na co możesz przeznaczyć otrzymane dofinansowanie?

Otrzymane środki możesz przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. W szczególności kosztami kwalifikowalnymi mogą być:

 • wynagrodzenia pracowników,
 • koszty podwykonawstwa,
 • koszty operacyjne, w tym surowce,
 • koszty amortyzacji,
 • materiały i sprzęty,
 • koszty korzystania z budynków,
 • koszty pośrednie,
 • koszty promocji projektu.


Do kiedy musisz złożyć wniosek?

Nabór wniosków rozpoczyna się 22 marca 2021 r., zakończenie naboru planowane jest maksymalnie na 4 maja 2021 r.  Jednak pamiętaj, że z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji. Zatem nie zwlekaj i jeśli jesteś zdecydowany przejdź do następnego punktu H


Jak pozyskać dofinansowanie unijne?

Skontaktuj się nami! Wykorzystamy swoje doświadczenie i pomożemy Ci w opracowaniu planu projektu, pomożemy w przygotowaniu dokumentacji konkursowej i napiszemy wniosek. Zachęcamy do kontaktu z Inspire Consulting – naszą inspiracją jest Twój sukces.

 

Tomasz Konopko

Specjalista ds. funduszy unijnych w Inspire Consulting

[email protected]

tel. +48 575 752 226