blog

15.09.2021

Wsparcie w obszarze cyfryzacji dla przedsiębiorstw

Wsparcie w obszarze cyfryzacji dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorco, możesz pozyskać wsparcie w obszarze cyfryzacji. Celem wsparcia jest wdrożenie przez firmy technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii. A więc:

 

Na co?

  • Na zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  • Na zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu. 

 

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ile?

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, natomiast dofinansowania 51 000,00 zł.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł.
  • Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

 

Kiedy?

Nabór trwa od 20 września 2021 r. do 20 października 2021 r.

 

Zadzwoń i dowiedź się więcej:

Anastasiya Dydyshka

Ekspert ds. Rozwoju

tel.: +48 530 599 819