blog

31.01.2022

AKCJA-KOMUNIKACJA !

AKCJA-KOMUNIKACJA !

Miło nam poinformować, że Inspire Consulting rozpoczyna od kwietnia 2022 r. realizację kolejnego ambitnego projektu we współpracy z partnerami z Norwegii.

 

Projekt pn. „Akcja-komunikacja” opiera się na idei komunikacji bez przemocy. Proponuje kompleksową metodologię komunikacji bez przemocy, empatyczną, zwróconą w kierunku potrzeb i uczuć stron interakcji.

Zasady takiej komunikacji są szczególnie przydatne i potrzebne tam, gdzie mamy do czynienia z dużymi różnicami w zakresie potrzeb i osobistych przeżyć oraz sposobów ich wyrażania pomiędzy potencjalnymi rozmówcami. Źródła tych różnic nie mają znaczenia (pokoleniowe, kulturowe, społeczne, związane z neuroróżnorodnoscią) – zawsze utrudniają komunikację, a to komplikuje proces wsparcia. Projekt dąży do likwidacji tej bariery, a więc działać będzie na rzecz dobrostanu dzieci w szerokim kontekście opieki nad nimi, z poszanowaniem, empatią, zrozumieniem i uważnością.

 

Projekt ma na celu poprawę jakości edukacji poprzez udostępnienie uczestnikom systemu narzędzi do nauki prawidłowego budowania wypowiedzi, a tym samym środowiska pracy, w każdych, także konfliktowych i trudnych sytuacjach. Kultura jakości edukacji budowana jest na fundamencie komunikacji bez przemocy, komunikacji pełnej szacunku - zarówno w relacjach kadra – uczeń, ale też kadra – kadra, czy uczeń – uczeń - takie możliwości daje niniejszy projekt.

 

Na rynek edukacyjny w Polsce wprowadzone zostanie innowacyjne rozwiązanie, odpowiadające na potrzeby zarówno instytucji jak i kadry oraz dzieci i młodzieży, które wzmacniać będzie całościowo procesy kształcenia i wychowania – bo każda interakcja w obszarze edukacji zinstytucjonalizowanej, bazuje na komunikacji.

 

W ramach projektu ma zostać opracowany we współpracy międzynarodowej, przetestowany oraz przygotowany do wdrożenia kompleksowy materiał, związany z podnoszeniem kwalifikacji kadry zaangażowanej w instytucjonalne wsparcie i edukacje dzieci, w obszarze komunikacji bez przemocy (NVC).
Ma to być całościowa metodologia wprowadzająca w zagadnienie, prezentująca dobre praktyki i konkretne rozwiązania, ale też ramowy program szkoleń dla kadry,  obszerne materiały do samodzielnych ćwiczeń. Materiały będą opracowane we współpracy z doświadczonymi partnerami z Norwegii: Empathos Partner oraz Nord Universitet i ekspertami krajowymi.

 

Niestety zinstytucjonalizowany system edukacji i opieki ma tendencje do przemocy, propagowania kar, ignorowania uczuć, potrzeb i skupiania na celach instytucjonalnych. programy kształcenia nie uwzględniają nauki skutecznej i bezprzemocowej komunikacji, ani na poziomie kadr pedagogicznych, ani uczniów, co ostatecznie prowadzi do problemów, nieporozumień, maskowania niskiego przyrostu wiedzy i umiejętności, rozrastania się systemu nieadekwatnego oceniania i fasadowości działań i krzywdzenia uczestników całego procesu. Uczniowie są zniechęceni, tracą poczucie bezpieczeństwa, sensu i motywację, nauczyciele są sfrustrowani, wypaleni zawodowo, brak jest rezultatów działań, a potencjały zostają zmarnowane.

 

Nasz projekt ma na celu zmianę tego paradygmatu poprzez opracowanie skutecznego systemu szkoleń z zakresu komunikacji bez przemocy dla osób pracujących z dziećmi - rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości.

 

Będziemy informować jak nam idzie :)

 

Karolina Maroszyk

Specjalista ds. funduszy unijnych

[email protected]

tel. +48 530 601 906