blog

26.06.2020

Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Informujemy o możliwości pozyskania środków unijnych w ramach aktualnych konkursów:

Organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój konkurs „Dotacje na kapitał obrotowy”, w ramach którego można pozyskać finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Organizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury konkurs „Tereny inwestycyjne”, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

Zapraszamy do kontaktu: Michał Just, tel.: 575 752 226 e-mail: [email protected]