Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu
blog

30.07.2021

Informacja i promocja – poradnik dla Beneficjenta i nie tylko!

Informacja i promocja – poradnik dla Beneficjenta i nie tylko!

Informacja o wybraniu wniosku do dofinansowania jest niezwykle radosnym momentem w życiu każdego Przedsiębiorcy. Jednak wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie pojawia się wiele obowiązków, których wypełnienie będzie podlegało kontroli. Jednym z takich obowiązków są działania informacyjno-promocyjne zapisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.

W kilku słowach chcielibyśmy przedstawić jakie działania powinien podjąć Beneficjent, aby spełnić podstawowe obowiązki informacyjno-promocyjne. Realizacja projektu wiąże się bowiem z pewnymi wymaganiami w zakresie informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców ostatecznych projektów o uzyskanym dofinansowaniu. Poradnik przyda się na pewno też Przedsiębiorcom, którzy dopiero zastanawiają się nad przystąpieniem do odpowiedniego naboru wniosków, a zdobyte dzięki niemu informacje będzie można wykorzystać przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie i planowaniu działań informacyjno-promocyjnych.

Zapraszamy do lektury!

Z uwagi na to, że każdy obywatel UE ma prawo do wiedzy w jaki sposób są inwestowane europejskie zasoby finansowe, UE wymaga informowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe m.in. dzięki unijnej pomocy.

Obowiązek informowania o projekcie pojawia się w momencie uzyskania dofinansowania (w zależności od sposobu przyznawania dofinansowania – to data podpisania umowy o dofinansowanie projektu lub data wydania decyzji o dofinansowaniu projektu). Jakie są obowiązki informacyjne Beneficjenta? Poniżej podajemy najbardziej popularne przykłady:

1) Oznaczenie znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP i znakiem Unii Europejskiej, w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym:

- wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu. Takie logotypy powinny więc pojawić się np. na ulotkach, broszurach, publikacjach, notatkach prasowych, stronach internetowych, newsletterach, materiałach filmowych, promocyjnych;

- dokumentów związanych z realizacją projektu, które są podawane do wiadomości publicznej, np. dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wniosków;

- dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy;

2) Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu, jeśli realizujesz projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, który
w ramach programu uzyskał dofinansowanie na kwotę powyżej 500 tys. euro i który dotyczy działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych;  

3) Umieszczenie tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji projektu, jeśli zakończyłeś realizację projektu dofinansowanego na kwotę powyżej 500 tys. euro, który polegał na: działaniach w zakresie infrastruktury lub pracach budowlanych lub zakupie środków trwałych;

4) Umieszczenie plakatu w miejscu realizacji projektu, jeśli nie jesteś zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej lub tablicy pamiątkowej;

5) Umieszczenie opisu projektu na swojej stronie internetowej (o ile taka strona istnieje);

6) Przekazanie osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo można przekazywać takie informacje w innej formie, np. słownej;

Przypominamy, że działania informacyjne i promocyjne w ramach projektu powinny być dokumentowane! Dokumentację tę należy przechowywać razem z pozostałymi dokumentami projektowymi przez czas określony w umowie o dofinansowanie. Może być ona poddana kontroli.

Szczegółowe informacje dotyczące każdej z form promocji przybliżymy w kolejnych wpisach!

Więcej informacji na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja

 

Tomasz Konopko

Specjalista ds. funduszy unijnych w Inspire Consulting

[email protected]

tel. +48 575 752 226