blog

18.01.2023

Materiały szkoleniowe – Przemysł 4.0

Materiały szkoleniowe – Przemysł 4.0

Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z produktów opracowanych w ramach projektu „Ja pracownik 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020.

Materiały obejmują wszystko co niezbędne by kadrę firmy wprowadzić w etap rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa – na poziomie przemysłu 4.0. a kompetencje pracowników dostosować do nieuchronnych i dynamicznych zmian technologicznych, których jesteśmy świadkami. Dajemy Państwu w ręce materiały w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników, w obszarach zgodnych z kierunkami rozwoju nowoczesnej gospodarki oraz narzędzia do realizacji tego celu.

Materiały bazują na autorskiej koncepcji Mental Sparing Partnerstwa, która jest połączeniem bardzo ważnej w psychologii, koncepcji odporności psychicznej (Mental Toughness), wiedzy merytorycznej z zakresu szkoleń z nowych technologii oraz innowacyjnych metod utrwalania nabytej wiedzy i jej wykorzystywania w praktyce (sparing partnerstwo).

Całość dostępna do bezpłatnego pobrania pod adresem wskazanym poniżej:

https://inspire-consulting.pl/files/16052022/Inspire_Consulting_Manual4_A4_3mmspad_final_nowe_web.pdf

Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania – zapraszamy do kontaktu, chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

 

Magdalena Łukaszewicz

Koordynator projektów

[email protected]

tel. +48  89 535 30 90