blog

08.01.2023

Przychód a dochód – jakie są różnice i co warto wiedzieć

Przychód a dochód – jakie są różnice i co warto wiedzieć

Co to jest przychód?

Przychód to łączna wartość ze sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (czyli bez należnego podatku VAT, o ile jest naliczany) w danym okresie rozliczeniowym. Jest uzyskaną sumą pieniędzy, wszelkim rodzajem przysporzenia majątkowego, które nie oddaje faktycznej sytuacji finansowej, ale powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Przychód uzyskać można z tytułu m.in.:

 • Stosunku pracy
 • Prowadzenia działalności gospodarczej
 • Pracy nakładczej
 • Pracy wykonywanej w ramach stosunku służbowego
 • Posiadanych nieruchomości.

 

Pełen katalog przysporzeń majątkowych będących przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej znajduje się w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Czym jest dochód?

Dochód to wartość przychodów, pomniejszona o koszty ich uzyskania. Prościej mówiąc – dochód jest różnicą między przychodami, a kosztami podatkowymi. Aby go uzyskać – wartość przychodu musi być większa niż koszt jego uzyskania.

 

Istnieją dwie kategorie dochodu, określone jako podstawowe:

 • dochód brutto – uzyskiwany po odjęciu kosztów od przychodów (przed opodatkowaniem),
 • dochód netto - nadwyżka przychodów nad kosztem ich uzyskania (po nałożeniu podatku dochodowego).

 

Aby obliczyć wysokość dochodu należy określić kilka czynników – czy jest to dochód netto, brutto, a także – z jakiego tytułu jest uzyskany.

 

dochód brutto = przychody – koszty uzyskania przychodu

 

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu mogą wpłynąć na wysokość kosztów firmowych. Do kosztów księgowych zaliczane są wydatki ponoszone na działalność przedsiębiorstwa. Co prawda zmniejszają dochód, ale także podatek dochodowy. Dla właścicieli firm ważna jest możliwość zaliczenia wydatków jako kosztów uzyskania przychodu – dzięki temu płacą niższe podatki. Co więc można wliczyć w koszt? Wydatki:

 • poniesione przez firmę, aby osiągnąć przychód, zachować lub zabezpieczyć jego źródło,
 • związane z działalnością,
 • udokumentowane,
 • nie stanowią dla przedsiębiorcy wydatku o charakterze osobistym.

 

Wyróżnić można dwa rodzaje kosztów:

 • pośrednie, które pozwalają prowadzić daną działalność – np. czynsz za wynajem biura,
 • bezpośrednie, które mają związek z przychodem, np. opłata za materiały niezbędne do wykonania usługi.

 

Przychód i dochód - podstawowa różnica

Przychód jest uzyskaną kwotą pieniędzy. Nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ może on być niższy niż koszty jego uzyskania. W uproszczeniu można powiedzieć, że są to wszystkie wpływy do firmowej kasy. Dochód natomiast to przychód pomniejszony o koszty, czyli faktyczna kwota, którą dysponuje firma. Pokazuje on czy działalność przedsiębiorstwa jest opłacalna.

 

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z usług naszej firmy.

 

Martyna Sokół-Czajka

Doradca klienta ds. usług szkoleniowych

tel. kom. +48 535 849 860

e-mail: [email protected]