blog

06.03.2023

SZKOLENIA z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2023 – Olsztyn

SZKOLENIA z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2023 – Olsztyn

Kto może starać się o dofinansowanie?

Pracodawca posiadający siedzibę na terenie powiatu m. Olsztyn - zatrudniający pracowników na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na następujące priorytety:

 • Priorytet 1 – wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 • Priorytet 2 – wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
 • Priorytet 3 – wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • Priorytet 4 – wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków, powyżej 50 roku życia,
 • Priorytet 5 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
 • Priorytet 6 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branża energetyczna i gospodarką odpadami.

 

Barometr zawodów 2023:

 • Blacharze i lakiernicy samochodowi
 • Brukarze
 • Cieśle i stolarze budowlani
 • Dekarze i blacharze budowlani
 • Dentyści
 • Diagności laboratoryjni medyczni
 • Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
 • Fizjoterapeuci i masażyści
 • Kierowcy autobusów
 • Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
 • Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
 • Kucharze
 • Lekarze
 • Magazynierzy
 • Mechnicy pojazdów samochodowych
 • Monterzy elektronicy
 • Monterzy instalacji budowlanych
 • Murarze i tynkarze
 • Nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
 • Operatorzy obrabiarek skrawających
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Pielęgniarki i położne
 • Pomoce kuchenne
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
 • Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
 • Projektanci i administratorzy baz danych, programiści
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Robotnicy budowlani
 • Robotnicy obróbki drewna i stolarze
 • Samodzielni księgowi
 • Spawacze
 • Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
 • Spedytorzy i logistycy
 • Sprzątaczki i pokojowe
 • Ślusarze

 

Ile można uzyskać ?

 • Do 80 % kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika – dla małych, dużych i średnich przedsiębiorców,
 • Do 100 % kosztów szkolenia – nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika – dla mikroprzedsiębiorców.

 

Zapraszam do kontaktu:

Dominika Eppa

Starszy Ekspert ds. Rozwoju

tel. kom. +48 883 590 530

e-mail: [email protected]