blog

30.12.2021

Zapraszamy do udziału w projekcie „Senior Job Crafting”
foto blog

Miło nam poinformować, iż rozpoczynamy rekrutację na warsztaty do projektu „Senior Job Crafting”. Warsztaty są skierowane do firm z sektora MŚP, w szczególności tych zatrudniających osoby w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Podczas warsztatów przetestują Państwo Manual Senior Job Crafting, który jest opracowywany w ramach projektu.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, poprzez opracowanie i wdrożenie we współpracy z partnerem ponadnarodowym Manuala Senior Job Craftingu, dla przedsiębiorstw z całej Polski do 31.01.2023 r.

Jesteśmy na etapie opracowywania testowej wersji Manuala. Zawiera on narzędzia, które można wykorzystać w procesie przekształcania środowiska pracy tak, by osoby w wieku przed i emerytalnym podnosiły swoje zaangażowanie i poczucie sensu pracy.

 

Manual jest podzielony na dwie części – dla pracodawcy i dla pracowników.

Część dla pracodawcy zawiera m.in. narzędzia planowania zmian i wspierania pracowników w umiejętności samodzielnego dopasowywania pracy do swoich możliwości i preferencji. Są to narzędzia zmiany środowiska tak, by zatrudniać oraz utrzymać zatrudnienie osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

Część dla pracownika składa się z szeregu narzędzi pozwalających zmienić poszczególne elementy swojej pracy, np. postaw, relacji, zadań. Są to narzędzia do wdrożenia Senior Job Craftingu, czyli metody zwiększania poczucia sensu pracy i zaangażowania.

Podczas warsztatów zostaną omówione narzędzia przedstawione w manualu. Będziemy także zbierać Państwa opinie na temat tego, co możemy udoskonalić w naszym produkcie, aby jeszcze lepiej i pełniej spełniał Państwa oczekiwania i pomagał Wam modyfikować pracę tak, by sprawiała ona więcej satysfakcji i dawała poczucie sensu.

Warsztaty są przeznaczone zarówno dla osób reprezentujących system zarządczy oraz działy HR, jak i dla seniorów, którzy mogą stać się liderami zmian w swoich firmach.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w projekcie, zapraszamy do kontaktu!

 

Iwona Tobojka

Specjalista ds. funduszy unijnych

[email protected]

+48 535 601 507