Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu
blog

04.06.2024

Zasada konkurencyjności – zmiany dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Zasada konkurencyjności – zmiany dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Nowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wprowadzają istotne zmiany w przygotowaniu, ocenie i akceptacji ofert, szczególnie pod względem zasad konkurencyjności. Znajomość tych zmian umożliwi uniknięcie błędów wynikających z niezrozumienia nowych pojęć lub kontynuowania stosowania przestarzałej ustawy, co mogłoby prowadzić do korekt finansowych. Oto kluczowe punkty, na które warto zwrócić uwagę:

  1. Definicja: W przeciwieństwie do poprzednich wytycznych (2014-2020), nowe wytyczne regulują umowy zamówień w zakresie zasad konkurencyjności, wyłącznie zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w ustawie na lata 2021-2027. Oznacza to całkowite odcięcie od ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) w przypadku tych zamówień.
  2. Rozeznanie rynku: W wytycznych na lata 2021-2027 zniesiono obowiązek przeprowadzania rozeznania rynku dla zamówień o wartości od 20 000 zł do 50 000 zł. Niemniej jednak, aby dany wydatek nadal mógł być uznany za kwalifikowany, konieczne jest zachowanie przejrzystości, racjonalności oraz efektywności, z uwzględnieniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
  3. Rażąco niska cena: Pojęcie rażąco niskiej ceny zostało uwzględnione w nowych wytycznych. Jeśli cena oferowana różni się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert, wykonawca musi wyjaśnić ten fakt zamawiającemu w określonym terminie. Jednak nie oznacza to automatycznego odrzucenia oferty; jeśli wyjaśnienia są uzasadnione, zamawiający może nie odrzucić oferty.
  4. Przedłużenie terminu: Jeśli w trakcie składania ofert nastąpi istotna zmiana, mająca wpływ na ocenę ofert, zamawiający musi przedłużyć termin, aby wykonawcy mogli wprowadzić poprawki.
  5. Komunikacja: Wraz z wprowadzeniem wytycznych na lata 2021-2027, obowiązuje komunikacja za pośrednictwem platformy BK2021 (baza konkurencyjności 2021). Z wyjątkiem określonych przypadków zawartych w samych wytycznych, oferty nie mogą być składane poza platformą BK2021.

Jeśli napotykasz trudności z zrozumieniem tych wytycznych lub potrzebujesz wsparcia w pozyskiwaniu dofinansowania, firma Inspire Consulting sp. z o.o. oferuje profesjonalną pomoc. Zachęcamy do skontaktowania się z nami!

 

Michał Czuryłowicz

Specjalista ds. Funduszy Unijnych

tel. +48  89 535 30 90

tel. kom. +48 575 752 226

e-mail: [email protected]